06072015_broadalbin_garage_sale-906072015_broadalbin_garage_sale-206072015_broadalbin_garage_sale-306072015_broadalbin_garage_sale-406072015_broadalbin_garage_sale-506072015_broadalbin_garage_sale-606072015_broadalbin_garage_sale-706072015_broadalbin_garage_sale-806072015_broadalbin_garage_sale06072015_GLL_ceremony-206072015_GLL_ceremony-306072015_GLL_ceremony-406072015_GLL_ceremony-506072015_GLL_ceremony-606072015_GLL_ceremony-706072015_GLL_ceremony-806072015_GLL_ceremony06072015_kayak_tour-206072015_kayak_tour-306072015_kayak_tour-4